Kontakt

Secretary

0948 891 850

Email

trinitasclub@gmail.com

Sídlo

Trinitas MC
Južná Trieda 48, 040 01, Košice

Korešpondenčná adresa

Cassovia Riders
Brusnicová 43, 040 13, Košice